Google+
Vizitinės kortelės

Vizitinė kortelė formuoja įspūdį apie Jūsų įmonę. Dažniausiai vizitinėje kortelėje būna standartinė informacija apie Jus, Jūsų įmonę (įmonę, kurioje Jus dirbate). Vizitinės kortelės dėka, žmogus sužino, kaip į Jus kreiptis, kaip su Jumis susisiekti ir kur Jus dirbate. Šiandien vizitinė kortelė – tai būtinas instrumentas užmezgant naujas verslo pažintis.

UAB „Arte Feliz“ specialistai sukurs išskirtinį Jūsų įmonės vizitinių kortelių dizainą. Mes pateiksime Jums kelis galimus Jūsų vizitinės kortelės variantus. Toliau Jus pasirinksite vieną iš idėjų ir mes pradėsime koreguoti detales. Atliekame visą kompleksą darbų: nuo vizitinės kortelės dizaino sukūrimo iki spaudos darbų atlikimo.